top of page

Polityka prywatności AYG RODO

Używamy plików cookie do zbierania danych, których używamy do monitorowania działania naszej strony internetowej, formularzy online i treści interaktywnych. Zamykając tę wiadomość lub kontynuując poruszanie się po witrynie, wyrażasz zgodę na gromadzenie tych danych, a my zapewniamy bardziej osobiste wrażenia i reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności , aby uzyskać informacje o swoich prawach dotyczących danych. Dziękuję za poświęcony czas na przeczytanie tej wiadomości.

Accomplish Your Goals Ltd („Firma”) zobowiązuje się do utrzymywania solidnej ochrony prywatności swoich użytkowników. Nasza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma na celu pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i zabezpieczamy informacje, które nam przekazujesz, oraz pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej Usługi. 

Na potrzeby niniejszej Umowy „Witryna” odnosi się do witryny internetowej Spółki, do której można uzyskać dostęp pod adresem https://www.accomplishyourgoals.co.uk/ .

„Usługa” odnosi się do usług Spółki dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Firmy.

„Ty” odnosi się do Ciebie jako użytkownika naszej Witryny lub naszej Usługi.

Uzyskując dostęp do naszej Witryny lub naszej Usługi, akceptujesz naszą Politykę prywatności i Warunki użytkowania (znajdujące się poniżej) oraz wyrażasz zgodę na zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Accomplish Your Goals Ltd gromadzi „Dane nieosobowe” i „Dane osobowe” w kategoriach opisanych poniżej.

Dane użytkowania

Accomplish Your Goals Ltd będzie przetwarzać informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i usług („dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować:

1.         używane; typy przeglądarek

2.         dostęp do systemu operacyjnego;

3.         -zwane odsyłającymi);

4.        ;

5.        data i godzina dostępu do strony internetowej;

6.         adres protokołu internetowego;

7.        system dostępu (ISP) usługi internetowej

8.         położenie geograficzne użytkownika

9.         ścieżka nawigacji w witrynie;

10.      schemat korzystania przez użytkowników z usługi w odniesieniu do czasu i częstotliwości;

11.      wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą być wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Źródłem danych o użytkowaniu jest Google Analytics. Zebrane dane o użytkowaniu są potrzebne do:

1.         nasza strona dostarcza prawidłowo;

2.         oraz zoptymalizuj naszą stronę internetową i zoptymalizuj treść

3.         technologia stron internetowych;

4.         organom karnym informacje niezbędne dla organów ścigania przypadku cyberataku.

W celu przetwarzania tych informacji uzyskaliśmy zgodę użytkownika ORAZ/LUB nasze uzasadnione interesy w monitorowaniu i ulepszaniu naszej strony internetowej i usług.

Dane powiadomień

Accomplish Your Goals Ltd może przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrybowania naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Nasz newsletter może być odbierany przez użytkownika tylko wtedy, gdy:

1.         poprawny adres e-mail; oraz

2.         rejestr użytkownika wysyłki biuletynu.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez użytkownika po raz pierwszy w celu wysyłki biuletynu, ze względów prawnych, w procedurze podwójnej zgody. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako użytkownik jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Gdy użytkownik rejestruje się do newslettera, przechowujemy również adres IP systemu komputerowego nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez użytkownika w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Celem gromadzenia tych danych jest prawna ochrona Accomplish Your Goals Ltd poprzez zapewnienie zrozumienia możliwego niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail użytkownika w późniejszym terminie. Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania naszego newslettera.

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez użytkownika. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą użytkownik wyraził przed wysyłką newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji.

Dane zapytania, dane korespondencyjne i dane dotyczące relacji z klientami

Accomplish Your Goals Ltd może przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym do nas zapytaniu dotyczącym naszych usług i produktów („dane zapytania”). Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez użytkownika są automatycznie przechowywane.

Dane osobowe mogą obejmować:

dane kontaktowe użytkownika;

1.        nazwa użytkownika;

2.         pracodawca;

3.       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d stanowisko lub rola_użytkownika;'

4.        

5.         komunikacja między użytkownikiem a informacjami zawartymi w Sp. z o.o.

Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez użytkownika firmie Accomplish Your Goals Ltd są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z użytkownikiem, zarządzania naszymi relacjami z klientami, prowadzenia ewidencji komunikacji z użytkownikiem oraz promowania naszych produktów i usług wśród klientów .

Dane publikacji

Accomplish Your Goals Ltd może przetwarzać informacje, które użytkownicy publikują w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). W naszym serwisie użytkownicy mogą zamieszczać informacje w następujący sposób: komentarze do artykułów, posty na forum itp.

Data transakcji

Accomplish Your Goals Ltd może przetwarzać informacje związane z transakcjami, w tym zakupami towarów i usług, które użytkownik zawiera z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcyjne”). Dane transakcyjne mogą obejmować:

1.         dane kontaktowe użytkownika;

2.         dane karty bankowej;

3.         w odniesieniu do szczegółów transakcji.

W celu przetwarzania transakcji na naszej stronie internetowej korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług płatniczych: PayPal i Direct Transfer.

Będziemy udostępniać dane transakcji naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania Twoich płatności, zwrotu płatności i obsługi zapytań dotyczących Twoich płatności i zwrotów.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Informacje osobiste

O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy w celach marketingowych Twoich Danych Osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody. Udostępniamy Dane Osobowe dostawcom, którzy świadczą usługi dla Firmy, takim jak serwery do naszej komunikacji e-mail, które mają dostęp do adresu e-mail użytkownika w celu wysyłania od nas wiadomości e-mail. Sprzedawcy ci wykorzystują Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które nam przekazujesz, są wykorzystywane do pomocy nam w komunikacji z Tobą. Na przykład używamy danych osobowych do kontaktowania się z użytkownikami w odpowiedzi na pytania, pozyskiwania opinii użytkowników, świadczenia pomocy technicznej i informowania użytkowników o ofertach promocyjnych.

Informacje nieosobowe

Ogólnie rzecz biorąc, używamy danych nieosobowych, aby pomóc nam ulepszyć Usługę i dostosować wrażenia użytkownika. Gromadzimy również informacje nieosobowe w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców użytkowania w Witrynie. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza w żaden sposób naszego wykorzystania lub ujawniania Informacji nieosobowych i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania takich Informacji nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym stronom trzecim według naszego uznania.

Cel prawny przetwarzania danych osobowych

Accomplish Your Goals Ltd może przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce prywatności, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania jest ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

Accomplish Your Goals Ltd może również przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce prywatności, jeśli jest to konieczne w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, wypełnienia zobowiązań podatkowych lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania jest odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

ZACHOWYWANIE I USUWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do określonego celu. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób 

(a)       adres e-mail, adresy IP.

W niektórych przypadkach nie możemy z góry określić okresów, w których Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane. W takich przypadkach okres przechowywania ustalimy na podstawie następujących kryteriów:

TWOJE PRAWA DO OCHRONY DANYCH W RAMACH OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz następujące prawa do ochrony danych:

●       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_ccf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_ccf_36bcc uzyskać dostęp, poprawiać, aktualizować lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres joanna@accomplishyourgoals.co.uk .

●       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_ może sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych.

●       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_de_36dcc7 masz rację zrezygnować z komunikacji marketingowej, którą wysyłamy do Ciebie w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu, prosimy o kontakt pod adresem joanna@accomplishyourgoals.co.uk .

●       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3_cf_36dcc_58 zgromadziły i przetwarzały Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, wówczas możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.  Wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed jej wycofaniem. wpływa na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

●       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf581905_3ccf_de_36dcc7 masz rację złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Odpowiadamy na wszystkie zapytania, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

LINKI DO INNYCH STRON

W ramach Usługi możemy udostępniać łącza lub zgodność z innymi witrynami lub aplikacjami. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane przez te witryny internetowe ani za zawarte w nich informacje lub treści. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem Witryny i Usługi. W związku z tym niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do korzystania z witryny internetowej strony trzeciej, do której można uzyskać dostęp poprzez wybranie łącza w naszej Witrynie lub za pośrednictwem naszej Usługi. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do Usługi lub korzystasz z niej za pośrednictwem lub w innej witrynie lub aplikacji, polityka prywatności tej innej witryny lub aplikacji będzie miała zastosowanie do Twojego dostępu lub korzystania z tej witryny lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych stron internetowych przed przystąpieniem do korzystania z nich.

AKTUALIZACJE

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian w tej polityce. Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce pocztą elektroniczną lub umieszczając wyraźne powiadomienie na naszej stronie. Istotne zmiany wejdą w życie 30 dni po takim powiadomieniu. Nieistotne zmiany lub wyjaśnienia wejdą w życie natychmiast. Należy okresowo sprawdzać Witrynę i tę stronę prywatności w celu uzyskania aktualizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ta strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Accomplish Your Goals Ltd.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk tej Witryny, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres joanna@accomplishyourgoals.co.uk .

Ostatnia aktualizacja: Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 1 lutego 2021 r.

bottom of page